ส่งข้อความ
สินค้า
บ้าน / สินค้า /

เครื่องขุด Ethereum

คุณภาพ 0.462j/mh Jasminer X4 อิฐ Ethereum Miner Machine 65MH/s 30W โรงงาน

0.462j/mh Jasminer X4 อิฐ Ethereum Miner Machine 65MH/s 30W

คุณภาพ 720MH/s 1300W Innosilicon A10 Pro+ 6gb ETHMiner Ethereum Miner Machine โรงงาน

720MH/s 1300W Innosilicon A10 Pro+ 6gb ETHMiner Ethereum Miner Machine

คุณภาพ 75db Innosilicon A10 ETHMaster Asic คนขุดแร่ 485MH/S 850W 5400g โรงงาน

75db Innosilicon A10 ETHMaster Asic คนขุดแร่ 485MH/S 850W 5400g

คุณภาพ 2GH/S 2500W Innosilicon A11 Pro 8gb 2000mh ETHMaster โรงงาน

2GH/S 2500W Innosilicon A11 Pro 8gb 2000mh ETHMaster

คุณภาพ 3j/mh PandaMiner B9 Ethereum เครื่องขุด 330MH/s 950W 220V โรงงาน

3j/mh PandaMiner B9 Ethereum เครื่องขุด 330MH/s 950W 220V

1 2